پارامتر های تأثیر گذار بر بهبود عملکرد تابلو برق
در 1396 مهر 30, 22:10

پارامتر های تأثیر گذار بر بهبود عملکرد تابلو برق

تأثیر دمای محیطی بالا در عملکرد تابلو برق

در تابلو برق، دما امکان دارد ناشی از دمای بالای محیطی ویژگی های جغرافیایی محل نصب تابلو برق و یا حرارت ناشی از عبور جریان الکتریکی (2P=RI) می باشد.

در هر حالت دمای بالای در داخل تابلو برق باعث به وجود آمدن اشکالاتی مانند فرسودگی ابزار آلات و قطعات الکتریکی ، از بین رفتن هادیها و غیره می شود . یکی از اصلی ترین مشکلات حاصل از دمای بالا ،کاهش باردهی شینه ها می شود. متاسفانه مشاهده شده که در بعضی از موارد هنگامیکه دمای محیط از دمای استاندارد بالاتر می رود ، اندازه ی جریان تابلو برق یک اندازه بالاتر در نظر گرفته می شود در صورتیکه نیازمند چنین کاری نمی باشد.

 

به عنوان مثال توجه کنید طولجریان یک پروژه 1000 A است اما از آنجایی که استاندارد تابلو برق UNISAFE جریان 1250A است، جریان 1250Aدر نظر گرفته می شود. اکنون توجه کنید دمای محیط بیان شده 50 C باشد، با در نظر گرفتن ضریب تصحیح جریانی معادل 1140A خواهیم داشت که باز هم با در نظر گرفتن جریان1000A مورد نیاز، به اندازه خواهد بود و نیازی به اینکه جریان را یک اندازه بالاتر در نظر بگیریم نخواهیم داشت.

افزون بر این اندازه مقطع در نظرگرفته شده برای طول های جریان مختلف ، به طور اتوماتیک جریانی بالاتر از جریان مد نظر را باردهی می کند. به عنوان مثال دو شینه با سطح 40×10 که ما برای جریان 1250A مد نظر قرار می دهیم، بدون رنگ 1290A و با رنگ 1470A را عبور می کند.

در دماهای بیشتر برای جبران نمودن باردهی شینه ها و تأمین جریان مورد نظر، باید ضریب K1 را از جدول زیر اعمال کرد.

ضریب کاهش باردهی جریان برای دماهای بالاتر از دمای استاندارد 40 C

ضریب (K1) دما
0.96 45
0.91 50
0.86 55
0.81 60
0.69 65

ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق

بر طبق استاندارد در شرایط عادی کار ارتفاع از سطح دریا نباید بالاتر از1000 متر باشد. بنابراین در حالتیکه تابلو برق در شرایط محیطی با ارتفاع بالاتر از1000متر فعالیت کند، لازم به دخالت دادن ضریب تصحیح برای ولتاژ و نیز جریان می باشد چرا که با بالا رفتن ارتفاع ،به دلیل کم شدن غلظت هوا، مقاومت عایقی کاهش می یابد.

در این بارهنیز گاهی ملاحظه شده که به طور اشتباه به خاطر ارتفاع از سطح دریای بالاتر از 1000 متر، اندازه ولتاژی را یک مرتبه بالاتر در نظر می گیرند که در بعضی از موارد اصلاً نیازی ندارد.

به عنوان مثال در یک فعالیتی ولتاژ کاری 20KV در نظر گرفته شده و از آنجایی که تابلو برق UNISAFE به حالت استاندارد برای سطوح 12,24,36KV ساخته شده اند، تابلو 24KV برای این فعالیت در نظر گرفته می شود. با ارتفاع از سطح دریا برابر 2200 متر و اعمال ضریب تصحیح ، باز هم این تابلو برق 24KV ، سطح عایقی لازم را کاوریج خواهد داد و نیازی به اینکه اندازه ولتاژ را 36KV در نظر بگیریم و هزینه های زیادی را متحمل شویم،نیست.

در ارتفاعات بالاتر جهت جبران باردهی شینه ها و تأمین جریان مورد نیاز، بایستی ضریب K2 را از جدول زیر انتخاب کرد.

ضریب کاهش باردهی جریان با تغییرات ارتفاع در سلول تمام بسته ی فلزی

ضریب (K2) ارتفاع
1 1000
0.99 2000
0.96 3000
0.9 4000

با این موارد باردهی شینه ها در حالت های خاص برابر است با :

.K1 .K2شرایط نرمالI= دایمیI

در ارتفاعات بالا جهت تأمین مقاومت عایق ها و اندازه ولتاژ مورد نیاز، باید ضریب Ka را از چارت بالا اعمال نمود.

به عنوان مثال زمانی که ارتفاع از سطح دریا برابر 2000 متر است، اندازه ی ضریب تصحیح 1.13 می باشد و باید برای به دست آوردن سطح ولتاژی مورد نیاز، ولتاژ کاری را در این ضریب تصحیح ضرب کرد. در ارتفاعات بیشتر از 3000 متر استفاده از تابلوها برق GIS می تواند گزینه مناسبی باشد چرا که ارتفاع از سطح دریا بر این تابلو برق ها تأثیری نمی گذارد .

در این قسمت به بررسی ساخت تابلو برق های صنعتی می پردازیم

برق یکی از صنایعی می باشد که اگر نتوان گفت بزرگترین بازار را در دنیا به خود اختصاص داده است اما به طور قطع و کامل می توان گفت یکی از صنایع پر اهمیت در جهان می باشد.

در دنیای امروزه بالاترین بازار کار را در رشته های برق سیستم های مهندسی برق قدرت به خود اختصاص داده است که در این رشته ها یکی از مهمترین شغل هایی که درکشور های بزرگ دنیا وجود دارد صنعت تابلو برق سازی مدارهای فرمان و قدرت است که توانسته بازار خوبی را برای مهندسان ایجاد نماید، به خاطر اینکه اکثر کارخانجات و اداره ها و موسسات و حتی ساختمانهای کوچک و بزرگ به این صنعت خاص نیازمند هستند. در حال حاضر در شهرهای بزرگ و کوچک کارخانه ها و شرکتهای زیادی مشغول به کار می باشند که توانسته اند افراد زیادی را از نظر شغلی تامین کنند و این صنعت روز به روز پیشرفته تر می شود تا جایی که سیستم های کنترل میکانیکی در تابلوهای برق کم کم از رده خارج می شوند و سیستم های هوشمند (PLC) توانسته بازار کار را در دست بگیرند و کشور ما نیز در حال توسعه در این زمینه ها می باشد.

تابلو برق های تولیدی شن و ماسه

این تابلو برق اکثراً دو قسمتی بوده و مشتمل بر یک دستگاه قدرتی که تمام ابزار و وسایل موتوری در آن نصب می شود و بخش دیگر تابلوی کنترل پیانویی می باشد.

تابلو برق های وسایل اندازه گیری

این تابلو برق ها اکثراً به حالت تیپ هستند که با مشارکت شرکت برق برای نصب کنتورهای مصرف برق تولید می شوند و در واحدها کارخانه ها و اداره ها نصب می شوند.

مراحل ساخت تابلو برق

بخش فلز و جوشکاری تابلو برق

در حالت معمول نوع ابزار های مستقر شده در این قسمت ابزار های سنگین فلز کاری هستند که به ترتیب عبارتند از

گیوتین برش، خم 40 تنی به صورت دیجیتالی ، پانچر های 12 و 8 تنی، خم دستی، سنگ فرز ، ابزار مته کاری، ابزار سه کاره برش (خم و سوراخ کاری شمشها)، دستگاه جوش 250 A .

تمام قطعات تابلو برق در ابتدا وارد قسمت برش شده و به اندازه های مناسب بر طبق نقشه درمی آیند. بعداً با توجه به فرم و وضعیت مورد نظر برای هر دستگاه به قسمت های پانچ و خم کاری و مته کاری برده می شود (البته بعضی از قطعه ها مستقیماً به قسمت خم کاری می روند و برای برخی دیگر ابتدا به قسمت پانچ و بعد به قسمت خم می رود و برخی از قطعات امکان دارد یکی از دو حالت بالا را نداشته باشد. که توصیف این فرآیندها در مراحل بعدی به صورت کامل توضیح داده می شود ).

قطعات خارج شده از این قسمت وارد بخش جوشکاری می شود در این قسمت ابزار آلات مختلف ورودی ، با توجه به نیازمندیشان جوشکاری می گردد. جهت از بین بردن اثر خال جوشهای تابلو برق و به دلیل یک سر کردن سطح فلز در رنگ کاری قسمت های جوشکاری شده خارجی را به قسمت فرزکاری می برند، در این بخش سطوح جوشکاری خارجی تابلو برق را به وسیله ی سنگ فرز صاف می کنند این مرحله پایان کار بخش فلزکاری و تأمین یا تغذیه ورودی بخش رنگ کاری می باشد (سایر اطلاعات مربوط به این بخش شامل فضای لازم برای ابزار ها، مقدار اپراتور، سرویس کار و مشخصات دستگاه ها در قسمت بعدی به تفسیری که گفته شد خواهد بود).

رنگ کاری تابلو برق

ابزارهای ساخته شده در قسمت فلزکاری تابلو برق بعد از پرداخت کاری داخل قسمت رنگ کاری می شود در این قسمت از رنگ های عادی برای فضا های باز و رنگ های چرمی برای فضاهای بسته استفاده می شود پودر رنگ را در ابزار دستگاه رنگ پاش ریخته و آن را با ولتاژ 20 kv بار دار می کنند و بدنه تابلو برق را به زمین متصل می کنند و عمل پخش کردن را انجام می دهند.

و سپس آنها را از (چنگک) معلق می کنیم تا رنگ یک ذره خود را بگیرد و رطوبت خود را از دست دهد. سپس اسلایس های نیمه خشک شده را به (کوره) انتقال می دهیم و در درجه حرارت 180درجه سلسیوسبه مدت 20 دقیقه قرار می دهیم.

 

مونتاژ بدنه و اسکلت داخلیتابلو برق

در این قسمت تمام قطعات رنگ آمیزی شده با توجه به جاهایی که برای آنها منظور شده به یکدیگر متصل می شوند. همچنین در مونتاژ نمودن بدنه به دلیل تلرانسی که در ساختمان قطعات وجود دارد و همچنین عدم اطمینان پانچ زنی تابلو برق در قسمت فلزکاری برخی از سوراخ کاریها در این بخش روی قسمت ها صورت می گیرد که در قسمت فرآیند توضیح تابلو برق آنها داده می شود.

مونتاژ الکتریکی تابلو برق

 

بدنه و اسکلت تولید شده تابلو برق در قسمت مونتاژ داخل این قسمت می شود و در این قسمت تمام ادوات الکتریکی مشتمل بر ، کلید ـ فیوز ـ کنتاکتور ـ پریز ـ رله ـ فتوسل ـ لامپ و شینه ها روی اسکلت داخلی تابلو برق نصب می گردد و این اسکلت داخلی تابلو برق ، بر روی پایه های درونی تابلو برق نصب می شود. ضمناً در مورد (شینه های الکتریکی) داخل تابلو برق باید توصیف کرد که این شینه ها از (نوارهای مسی) که به حالت کلاف می باشند در قسمت (برش شمش) با توجه به اندازه های مورد نظر بریده و خم و سوراخ می گردد و بر روی آن (وار نیش) قرار می گیرد بعداً مدار به وسیله تکنسین برق تست می گردد و تابلو برق تکمیل شده به انبار مربوطه منتقل می گردد.

برگ های مورد نیاز در این تابلو برق از (ورقه های فلزی روغنی) به کلفتی 2mm ساخته می گردد و بعد های تابلو برق متناسب با ابزار های نصب شده در درون آن می باشد به صورتی که در هنگام کار اپراتور روی تابلو برق به سهولت امکان دسترسی به تمام قطعات داخلی آن باشد و همچنین در صورت نیاز بتوانیم قطعات جانبی را به مدار متصل کنیم.

جهت ایمنی بالاتر اپراتور در هنگام کار باید در این تابلو برق به جز (درب اصلی) ، دربی برای (محافظت شینه ها) نصب می گردد در این تابلو برق ها (سلولهای مرتبط به روشنایی معابر باید جدا از (سلولهای توزیع) در نظر گرفته شود و اتصال سلولهای توزیع بایستی از شینه های مسی یا آلومینیومی باشد و مدار روشنایی معابر این تابلو برق باید به وسیله ی (کنتاکتور و از فتوسل) دستور گیرد این فتوسل روی دیواره کلاهک نصب می گردد.

در تکه ی (رنگ آمیزی) باید نوع رنگ منطبق با شرایط (آب و هوایی) انتخاب گردد و بایستی عملیات (چربی زدایی) باید قبل از رنگ آمیزی صورت گیرد. نوع ضخامت رنگ مورد استفاده هم باید توجه کرد که با آگاهی از محل نصب تابلو برق بین 20-40 میکرون متغیر است.

 

شینه های استفاده شده در این تابلو برق بایستی از جنس مس یا آلومینیوم با قطر (30*3mm) (بر طبق استاندارد) انتخاب گردد و محلهای اتصال پس از سوراخ کاری کاملاً پاک شده و به وسیله ی پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند تا حداکثر (هدایت الکتریکی) به وجود آید و شینه ها زیاد گرم نشود.

کابل ها در تابلو برق بایستی حتماً به وسیله ی کابلشو به شینه ها متصل شود.

برای نصب سیم (ارت) بایستی حتماً شینه مربوطه روی (کفی تابلو) محکم گردد.

قطعه های بکار گرفته شده در این تابلو برق از قبیل رله ـ فیوز ـ کلید و کنتاکتور ـ فتوسل و غیره باید به صورتی وصل شود که برای (تعمیر) به آسانی در دسترس باشد و از (مارک ها ی دارای استاندارد جهانی) تهیه می گردد.

به خاطر شناسایی محصول باید نقشه کامل شده ی محصول که مشتمل بر مدارات الکتریکی و دیگر نکات فنی آن است در اختیار در خواست کننده قرار داده شود تا در (موقع تعمیر) بهتر اقدام شود.

استانداردهایوسایل استفاده شده در این تابلو برق استاندارد IEC می باشد که بر طبق این استاندارد مشخصات بعضی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق برقرار صفحه بعد می باشد .

کنتاکتور تابلو برق

کنتاکتورها و هادیها باید گونه ای انتخاب گردد که جریان بارنامی را به حالت مداوم تحمل نماید و آسیب به آن نرسد.

بالا رفتن درجه حرارت کنتاکتور نباید از مقدار معینی بالاتر رود .

کنتاکتور باید دارای پایداری لازم در شرایط محیط کاری باشد .

کنتاکتور همچنین باید علاوه بر تیغه های فرمان شامل تیغه های اصلی نیز باشد .

فنرهای عمل کننده باید زنگ نزده و خورده نشده باشد.

کلیدهای اتو ماتیک و فیوزهای کارکردی در تابلو برق

کلید های مینیاتوری موجود در تابلو برق

باید از نوع حرارتی مغناطیسی باشد و استقامت کافی در برابر جریان نامی داشته باشد.

درجه حفاظت کلید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته باشد .

بدنه کلید بایستی به صورتی باشد که جریان اتصال کوتاه به صورت مداوم تحمل کند.

ویژگی های کلید باید به حالت خوانا بر روی آن مشخص گردد .

شینه های تابلو برق

اندازه ی ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از 150 درصد شدت جریان اسمی کلید درجه یک تغذیه کننده تابلو برق پایین تر باشد .

شینه باید به ترتیب با رنگ های قرمز ، زرد و آبی باشد .

شینه باید حالتی طراحی شود که تحمل اتصال کوتاه را داشته باشد

سیم کشی تابلو برق

سیم کشی کردن فشار ضعیف و فرمان تابلو برق نباید از سیم نمره 2 پایین تر باشد .

اندازه ی ولتاژ تحمل سیم ها باید 1000 ولت باشد .

بر طبق استاندارد شماره 1928 مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی

بخش های کنترل کیفیت تابلو برق

در این طرح تولیدی با توجه به حساسیت بخش ها ما دو بخش کنترل قرار می دهیم .

بخش کنترل مونتاژ بدنه تابلو برق

در این قسمت تمام قطعات و عملیات صورت گرفته روی آن ها مورد توجه قرار می گیرد که به عنوان مثال ،خم ها در زاویه و اندازه طراحی شده باید حضور داشته باشد و همچنین بعدهای آنها بر طبق نقشه انجام گیرد و همچنین قطعاتی مانند درب به راحتی باز و بسته شوند و هیچ گونه درگیری نداشته باشد و تمام قطعات در جای خود به صورت محکم بسته شده و ثابت قرار گرفته باشند .

در حالت کلی با در نظر گرفتن این مطلب که (خطا در ساخت) قطعه های فلزی منجر به مونتاژ نشدن تابلو برق می گردد . برای تمامی قسمت های کاری آن نمی توان نوسان در نظر گرفت ولی در حالت کلی برای قسمت های خم یا اتصالات تا 3 درصد نوسان مورد توجه است ضایعات این قسمت قابل قبول و برگرداندن به سیستم نبوده و جزء ( ضایعاتآهنی) پذیرفته می شود

بخش مونتاژ الکتریکی در درون تابلو برق

در این قسمت بخش ها بعد از تکمیل شدن تحت تست قرار می گیرد که این تست مشتمل بر کنترل اتصالات قسمت فرمان معابر به وسیله ی ( اهم متر ) و همچنین کنترل اتصالات شینه ها و اتصالات زمین می باشد . با در نظر گرفتن این مطلب که جریان تغذیه این تابلو برق ها بالا می باشد بایستی این کنترل به دقت صورت گیرد و خطایی نداشته باشد . کمترین خطا در این قسمت باعث به خطر افتادن جان مردم و از بین رفتن ابزار آلات گران قیمت مصرف کننده ها می شود .

قطعات استفاده شده در این تابلو برق ها هم باید استاندارد و دارای برچسب کنترل کیفیت باشد.

ابزار آلات مورد استفاده برای تولید محصول

دستگاه برش گیوتین لنگ

از این ابزار به منظور بریدن ورقه ها تا ضخامت2.5mmمورد استفاده قرار می گیرد که در ابعاد2*1*2mمی باشد تنظیم نمودن دیگر قطعات مورد استفاده تحت برش در این ابزار از فکهایی که بر روی آن ساخته شده استفاده می شود .سیستم راه اندازی آن به وسیله ی فرمان الکتریکی است و موتور راه انداز آن یک موتور سه فاز2.2kwکیلو وات می باشد . این ابزار در هر ماه یکبار نیاز به بررسی دارد که این وظیفه به وسیله ی کارگر ماهر بخش انجام می گیرد . سرعت کار این دستگاه ثابت و هر مرحله برش ( بدون محاسبه زمان اندازه گیری ) را در5secثانیه صورت می گیرد . این ابزار ساخت تابلو برق داخل کشور می باشد و دارای کیفیت برابر با نمونه های خارجی می باشد .

پانچ 8 تنی

از این ابزار به دلیل سوراخ کردن قطعه های کوچکتر تا قطر2mmمورد استفاده قرار می گیرد این ابزار دارای بعد های0.6*0.6*2mمی باشد . نحوه ی اثر گذاری در این ابزار مانند پانچ12تنی متغییر است این ابزار به وسیله ی یک موتور1.5kwکیلو واتی سه فاز، راه اندازی می گردد و به وسیله ی ( فرمان مکانیکی ) کار می کند . نوسان این پانچ با توجه به دقت ساخت قالبهاست که البته در حدود صفر می باشد . این ابزار هر سه ماه یکبار سرویس کاری صفر است . این ابزار هر سه ماه یکبار سرویس کاری می گردد که مشتمل بر گریس کاری بخش های گریس خور می شود، سرعت تابلو برق این دستگاه همانند پانچ12تنی می باشد . این ابزار در داخل کشور ساخته می شود.

 

دریل دستی

از این دریل به دلیل سوراخ کاری در بدنه ی تابلو برق و سایر بخش های آن در قسمت مونتاژ استفاده می گردد . نحوه ی سوراخ کاری آن قابل تنظیم و با سرعت متوسطی کار می کند این ابزار دارای200 w وات قدرت مصرفی می باشد . این ابزار تقریبا به قطر ورقه ها در هر5 sec ثانیه می تواند یک سوراخ بزند . این ابزار ساخت کمپانی ( بوش آلمان ) می باشد و ازتامین کنندگان داخل کشور قابل خرید است.

خم کن تابلو برق

از این ابزار به دلیل فرم دادن قطعات به حالت دلخواه استفاده می شود و این ابزار دارای ابعاد2.5*1*2می باشد . این ابزار توسط موتور2.2kwکیلو وات پیاده سازی شده و سیستم راه اندازی و ( تنطیم زوایای ) آن به وسیله ی ( مدارات دیجیتالی ) می باشد و سیستم حرکت آن ( هیدرولیکی )است. این ابزار با توجه به تنظیم دقیق دیجیتالی آن تا%.5نوسان می تواند باشد . این ابزار در هر یک ماه یکبار بررسی می شود که مشتمل بر گریس کاری فکها و بررسی شلنگهای رابط هیدرولیکی می باشد . سرعت عمل این دستگاه برای ایجاد خم حدود4secثانیه می باشد

دستگاه فرم دهی شمشها در تابلو برق

از این ابزار برای برش ، سوراخکاری و خم کاری شمشها استفاده می شود و بعد های آن2*2*1.5mمی باشد . این ابزار های توسط موتور2.2 kw کیلو وات بکار می گیرد که برای قسمت خم کاری از ( مبدل هیدرولیکی ) و برای قسمت سوراخ کاری از یک ( مبدل گیربکسی ) برای منتقل نمودن قدرت استفاده می نماید. این ابزار به حالت معمولی ماهی یکبار نیاز به سرویس کاری هست که شامل بازبینی ( شلنگهای هیدرولیکی ) و بازبینی بخش هیدرولیکی و ( بخش گیربکسی ) که برای سوراخ کاری می باشد این ابزار ساخت داخل کشور می باشد.

دریل ستونی در تابلو برق

از این دریل به دلیل سوراخ کردن قطعات ورق مورد استفاده قرار می گیرد و دارای بعد های0.6*0.6*2mمی باشد . در این دریل به وسیله ی تغییر ( مته ) می توان قطر سوراخ را تغییر داد این دریل یک فک ثابت تابلو برق به عنوان نگهدارنده ابزار ها می باشد که مسافت آن تا دریل تنظیم می شود . این ابزار به وسیله یک موتور0.55 kw کیلو وات راه اندازی می گردد و سرعت آن از طریق تغییر محل تسمه قابل تنظیم است و این ابزار هر دو ماه یکبار بازبینی و سرویس کاری می گردد که مشتمل بر بازبینی تسمه ها و روغن کاری برشها می باشد .

دستگاه جوش تابلو برق

از این ابزار جهت جوشکاری برگ ها به قطر 2.5mmاستفاده می گردد . این ابزار دارای خروجی های آمپراژ250-200-150-100 -75می باشد . بعد های این دستگاه /8*/5*/5mمی باشد و نوسان و سرعت کاری این ابزار وابسته به تخصص اپراتور دارد ( اما در حالت کلی هر سانتی متر را در مدت زمان در حدود 3 secثانیه جوش می دهد).

 

سیستم مشعل و کوره تابلو برق

از این سیستم برای خشک نمودن قطعه های رنگ آمیزی به کار گرفته می گردد و محوطه آن دارای ابعاد 5*2*3mمی باشد و سرعت کاری این ابزار برای ابزارهای رنگ آمیزی شده 20دقیقه در دمای 160درجه سانتی گراد می باشد سرویس کاری این کوره هر دو ماه یکبار هست که مشتمل بر تمیز بودن ، سرویس تابلو برق کاری مشعل، مخزن کوره ، سرویس کاری مشعل و تمیز نمودن محوطه کوره می باشد . که این کار تحت نظارت مسئول قسمت انجام می گردد .

سیستم احتراقی و تولید کننده ی گرمای این کوره از یک مشعل و یک کوره حرارتی به حالت استوانه و یک پنکه برای دمش هوای داغ و همچنین کنترل درجه حرارت تشکیل شده که این سیستم به وسیله ی ایجاد حرارت در محفظه دایره ای شکل خارجی و دمش آن توسط پنکه به درون کوره و همچنین تابلو برق وارد شدن هوا از قسمت پائین کوره برای به جریان انداختن هوا به درون کوره کار می کند ( و همچنین مکش هوا از قسمت پایین).

ابزار ها و قطعاتی که برای ساخت تابلو برق تحت استفاده قرار می گیرند

کابلشو

جهت متصل کردن سر کابل به شینه ها و ترمینال ها از کابلشو استفاده می گردد. کابلشو ها در سایزهای متفاوتی برای کابل ها ی با ضخامت مختلف ساخته می شوند.

به دلیل اتصال کابلشو به بالای کابل (کابلشو زندن) اول کابلشو بر طبق با ضخامت سیم را منتخب نمود و بعداً روکش بخشی از سر کابل را که در تابلو برق کابلشو می تواند جای بگیرد با تیز بر برمی داریم و در آخر با ابزار پرس کابلشو را بر روی سیم محکم می کنیم.

جهت پرس کابلشو می توان از ابزار پرس دستی یا ابزار پرس روغنی استفاده کرد. وقت پرس کابلشو بر روی سیم باید تمرکز نمود که پرس را از بخشی شروع می کنیم که به کابل نزدیکتر است و طی چند مرحله (سه یا چهار مرحله با توجه به قطر کابلشو) تا قسمتی که نوک سیم درون کابشو می باشد را پرس می کنیم. بایستی توجه کرد که پرس را می توان دو سری انجام داد اولین تیغه ای را که سایزاش از کابلشو کمی بیشتر است بکار ببریم و یک بار دیگر تیغه ی بر طبق با کابلشو را استفاده کنیم. این کار باعث می شود که برآمدگی سطح تابلو برق کابلشو بعد از پرس پایینتر باشد و سطح سیقلی تری را داشته باشیم و این خود باعث می شود که گرادیان میدان روی کابلشو پایینتر باشد.

بعد از پرس کردن بخشی از تابلو برق کابلشو را که مهم نیست با هادی های دیگر در تماس باشد با عایق خوبی مانند ریکم می توان پوشانید.

طریقه ی عایق کردن به این طریق است که اول عایق را بر روی سطح تحت نظر قرار داده و بعداً با حرارت مستقیم شعله عایق را کاملاً بر روی هادی ثبت می کنیم. باید توجه شود که حرارت به تابلو برق صورت کاملاً یکنواخت به عایق داده می شود تا هوا در زیر آن نفوذ ننماید و حرارت بالایی که ناشی از محکم نگه داشتن شعله در یک منطقه است باعث سوختن عایق نشود.

انگشتی تابلو برق

جهت متصل کردن دو کابل به یکدیگر یا مفصل زدن وسط دو کابل استفاده می گردد و در سایز های مختلفی تابلو برق برای کابل های با ضخامت متفاوت ساخته می گردد.

برای مفصل زدن بر سطح کابل اول انگشتی بر طبق با کابل را انتخاب کرده و بعداً روکش سر کابل ها را به سایز نصف طول انگشتی با تیزبر سوا کرده و کابل ها را از هر دو طرف داخل انگشتی تابلو برق قرار داده و انگشتی ها را به وسیله ی دستگاه پرس بر روی کابل محکم می کنیم.

در آخر بخشی از کابل را که با انگشتی به یکدیگر وصل کرده ایم و با عایق مناسب کاملاً می پوشانیم.

 

ترمینال تابلو برق

از ترمینال در آخر کابل هایی که برای تغذیه ی مصرف کننده تهیه شده اند تابلو برق استفاده می گردد تا بتوان مصرف کننده را به آسانی به تغذیه کننده وصل کرد. باییستی توجه کرد که کابل های تغذیه کننده و مصرف کننده به وسیله ی کابلشو به ترمینال وصل می گردند.

گلند تابلو برق

گلند در بخشی از تابلو برق استفاده می شود که کابل از بیرون تابلو به آن داخل می گردد این دلیل باعث می شود که بدنه ی تیز تابلو برق به روکش کابل ها آسیبی نرساند از طرفی که ممکن است ضخامت کابل ها متفاوت باشد گلند ها در سایز های مختلفی ساخته می شود.

مقره تابلو برق

برای ایزوله کردن شینه ها و هادی های داخل تابلو برق از بدنه ی تابلو برق از مقره ها استفاده می گردد که جنس آنها باید دارای عایقی مناسبی داشته باشد تا بتواند این کار را برای ما امکان پذیر باشد.

مقره ها با توجه به کاربری آنها ظاهر مختلفی دارند و همچنین در ولتاژهای مختلف باید از مقره با سایز های مختلف استفاده می شود.

شینه تابلو برق

جهت آماده نمودن شینه ها که برای مرتبط کردن مسیر الکتریکی وسط کلید و فیوز ها می باشد از یک ابزار برش ویژه استفاده می گردد . که علاوه بر کار برش وظیفه خم کاری تابلو برق شینه ها را نیز بر عهده می گیرد مقطع این شینه ها ( 30*3cm) می باشد و اندازه ی آن با توجه به مسافت اتصالات تحت تغییر می باشد و به تعداد مرحله های انشعاب روی این شینه ها سوراخ ایجاد می گردد و به یکدیگر پیچ می شود . بایستی این شینه تابلو برق ها به وسیله ی وارنیش از یکدیگر عایق می گردد که ابتدا وارنیش را روی شینه می کشند و بعداً روی وارنیش را دما می دهند تا وارنیش به شینه بچسبد و درنیاید ، رنگ وارنیش زرد ، آبی و قرمز می شود.

ترانس جریان (ct) تابلو برق

Ctجهت نمونه برداری از جریان مورد نظر قرار می گیرد این نمونه برداری با اندازه های مختلفی صورت می شود و جریان اصلی را با کمک ctتا حد بالایی پایین می آورد و این نمونه ی پایین یافته را می توان به آمپرمتر داد و آمپرمتر مقدار واقعی جریان را نشان می دهد.

خازن تابلو برق

 

جهت ساختن تابلو برق های پست خازنی برای کم کردن مصرف توان راکتیو بعضی کارخانه ها از خازن ها در تابلو برق استفاده می گردد.

خازن ها با دخالت راکتانس خازنی به مدار ، به حالت مؤثر در برابر راکتانس القایی مواد واکنش نشان می دهد و امپدانس مدار را تغییر می دهد . این فعالیت به نوبه خود امکان دارد باعث افت یا بالاتر رفتن ولتاژ مدار می شود . وجود خازن همچنین به بهبود ضریب توان مدار منجر می شود و از این روش جریان مورد نیاز برای تأمین یک بار مشخص را کم کرده و تلفات مدار را کاهش می دهیم.

فیوزهای تابلو برق

در تمامی تأسیسات الکتریکی جهت جلوگیری از آسیب دیدن و عیب دار شدن ابزار ها و یا قطع کردن ابزار های عیب دار از شبکه که براثر عامل های متفاوت از قبیل نقص های تابلو برق عایق‌بندی، اشکال استقامت الکتریکی یا مکانیکی و یا اصافه بودن و بیش از حد جریان مجاز (اتصال کوتاه) ابزار محفاظتی متفاوت به کار می‌رود.

این ابزار باید گونه ای انتخاب گردد که در اثر اضافه بار و یا اتصال کوچک در کمترین تایم ممکن و قبل از این که آسیبی به سیمها و ابزارآلات الکتریکی شبکه برسد مدار بخش عیب دیده را قطع کنند. یکی از این ابزار های تابلو برق محفاظتی فیوز است فیوزها از نظر تایم قطع بر حسب منحنی ذوب سیم حرارتی درون آنها به دو دسته کند کار و تنر کار تقسیم می کنند. فیوزهای تند کار شامل تایم قطع کمتر از فیوزهای کند کار بوده و به خاطر همین دلیل در مصرف های روشنایی به کار می‌روند. فیوزهای کند کار شامل زمان قطع طولانی‌تری بوده در نتیجه برای تابلو برق راه‌اندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌روند. تحمل جریان راه‌اندازی موتور در حدود 3 تا 7 برابر جریان نامی است که بر روی کلیه ی فیوزها جریان نامی آنها نوشته می‌شود که این جریان پایین تر از جریان ماکزیمم تحمل فیوز می باشد.

 

فیوز فشنگی تابلو برق

این فیوزها از یک سیم حرارتی متشکل است ، هنگامی که جریان از مقدار مجاز بالاتر برود ذوب شده و باعث قطع کامل مدار می شود. اکثراً از فیوزهای فشنگی برای محفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. فیوزهای فشنگی از دو بخش اصلی بنام پایه و کلاهک تشکیل می شود. جنس بخش عایق آنها از چینی یا سرامیک می‌باشد پایه ی فیوز شامل دو پیچ ورودی و خروجی جریان می باشد و کلاهک و فشنگ بر روی آن بسته شده است. کلاهک یا نگهدارنده ی فشنگ فیوز از طریق پیچ به پایه متصل می‌شود. تابلو برق جنس فشنگ فیوز از چینی یا سرامیک بوده و سیم حرارتی تابلو برق از سوراخ وسط آن عبور داده می‌شود. اکثراً اطراف سیم حرارتی را از خاک کوارتز یا ماسه ریز پر می نمایند. ویژگی این پودر این است که در زمان قطع فیوز ذوب شدن سیم حرارتی باعث خاموش شدن جرقه ی تولید شده در درون فشنگ می گردد و از ترکیده شدن فشنگ در اثر جرقه جلوگیری می کند. جنس کلاهک نیز عایق می باشد و قسمتهای هادی که بر روی آن نصب می گردد از قلز برنج می‌باشد اکثراً روی فشنگ پولک رنگی نصب می‌شود تابلو برق که این پولک نشان دهندی آمپر فیوز است. همچنین در زمان سوختن فیوز پولک از محل خود خارج شده و می‌توانیم تشخیص دهیم که فیوز سوخته است.

کاربرد فیوزهای فشنگی در تابلو برق

برای اینکه فیوزهای فشنگی تابلو برق در تایم جریان غیرمجاز اندازه ی با تأخیر عمل می‌کنند در پایان از این فیوزها جهت حفاظت موتورهای سه فاز و تکفاز غیر همزمان در برابر اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد، با توجه به اینکه می‌دانیم جریان راه‌اندازی این موتورها در اندازه ی 3 تا 7 برابر جریان نامی موتور است به همین خاطر برای اینکه تابلو برق این فیوزها دارای تایم قطع طولانی می باشند در پایان تحمل جریان راه‌اندازی تابلو برق را داشته و زود نمی‌سوزد. نحوه ی انتخاب فیوزهای فشنگی برای موتورهای القائی به این حالت است که جریان فیوز را دو برابر جریان نام موتور انتخاب می نماییم به عنوان مثال اگر یک موتور سه فاز بر روی پلاک آن جریان12A آمپر نوشته شده باشد برای هر فاز آن از یک فیوز فشنگی25Aآمپر استفاده می نماییم.

نکته ی ویژه اینکه هیچ موقع برای حفاظت سیستم تابلو برق خانه ها از فیوز فشنگی استفاده ننمایم زیرا بار اول یک بار مصرف بوده ثانیاً در صورت اتفاق اضافه بار و برق گرفتگی تند عمل نمی‌کند و باعث آسیب های جبران ناپذیری می‌گردد. باید توجه داشته باشیم که هیچ موقع تابلو برق فیوزهای سوخته ی فشنگی را با گذاشتن یک تکه سیم در درون فشنگ تحت استفاده قرار نمی دهیم به خاطر اینکه امکان دارد جریان سیم جایگزین شده، تابلو برق بیشتر از جریان فیوز باشد و باعث صدمه زدن و سوختن ابزار ها و مدارات مرتبط شود پس به طور کلی نتیجه می‌گیریم که بیشترین کاربرد فیوزهایفشنگیبرای حفاظت موتورهای القائی آسنگرون در مقابل اتصال کوتاه می‌باشد

ساختمان و طرز کار کنتاکتور تابو برق

کنتا کتور تشکیل شده است از یک آهنربای الکتریکی که یک قسمت از هسته آن متحرک بوده و به وسیله فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می‌شود و یک سری کنتاکت تابلو برق عایق شده از یکدیگر به آن متصل می‌باشد که به همراه قسمت متحرک حرکت می‌کنند. در قسمت تابلو برق ثابت یک سری کنتاکت دیگر قرار گرفته‌اند. هنگامیکه از سیم پیچ بوبین کنتاکتور جریانی عبور می‌کند توسط نیروی مغناطیسی کنتاکتهای ثابت و متحرک روی یکدیگر فشرده می‌شود. در همان حالت فنر بین دو قسمت هسته فشرده می شود اما زمانیکه تابلو برق ولتاژ بوبین قطع شود و یا از حد معمول کمتر گردد نیروی فنر موجب باز شدن کنتا کتها بصورت اتوماتیک از یکدیگر می شود. عکس این حالت نیز صادق است.

یعنی در حالت بدون جریان بودن بوبین کنتاکتور تابلو برق یک سری از کنتاکتهای ثابت و متحرک به یکدیگر وصل هستند و زمانیکه جریان به بوبین کنتاکتور وصل می شود ارتباط بین کنتاکتها قطع می‌شود پس نتیجه می گیریم که کنتاکتهایی را که با وصل بوبین و فشرده شده فنر بین دو قسمت هستند به یکدیگر وصل می‌شوند تابلو برق کنتاکتهای باز و کنتاکتهایی که با وصل بوبین به برق از یکدیگر جدا می شوند را کنتاکتهای بسته می گویند.

کولرگازی تابلوبرقbentlyبدون نظر


لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *