• خانه » حضوردکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه بنتلی(bently)
دکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه (GROW)

دکتر نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن وتجارت دولت یازدهم درغرفه (GROW) بازدید جناب دکتر نعمت زاده [...]