چرخه سردسازی
در 1396 مهر 26, 23:35

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

هر چرخه سردسازی نیاز به چهار بخش دارد.

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

چنانچه شرایط طرح به گونه ای باشد که بخواهیم از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم از یک کمپرسور مکانیکی و چنانچه از سیستم جذبی استفاده کنیم از یک کمپرسور گرمایی استفاده می کنیم.

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

چهار فرایند سیستم تبرید تراکمی عبارت است از:

2ــ1 تراکم گاز تا دمایی بالاتر از دمای تقطیر (در کمپرسور)

3ــ2 تقطیر هم فشار و دفع گرما در محیط (در کندانسر)

4ــ3 خفقان شامل افت فشار و دما (در شیر انبساط)

1ــ4 تبخیر مایع مبرد به صورت هم دما و هم فشار و جذب گرما (در اواپراتور)

همانطور که می دانیم دستگاهی که این چرخه را در چنین جهتی بپیماید دستگاه سردکننده می نامند و سیستمی را که دستخوش چنین چرخه ای می شود را سیستم سردکنندگی (تبرید) می نامند.
در مورد هر دستگاه سردکننده هدف گرفتن بیشترین مقدار گرما از منبع سرد با صرف کمترین کار است

با این بیان «ضریب عملکرد» یا «نسبت انرژی سردکنندگی» به صورت زیر تعریف می شود :

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکردبدون نظر


لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *